Start

(English? See down below.)

Lekstugan.info är tänkt att fungera som kanal utåt för min verksamhet som enskild näringsidkare. Verksamheten innefattar instrumenttillverkning och musikutövande.

Jag tillverkar tvåradig och treradig nyckelharpa och min far, som också finns representerad under ”instrument selection”, tillverkar fyraradig tenornyckelharpa och gitarrer.

Lekstuga var ett forum för folkmusik och dans under 1700- och 1800-talen. När det blev höst kunde man inte längre ha sina spel- och danskvällar utomhus och istället träffades bygdens ungdom i den lokal i bygden som någon kunde upplåta till lekstugan.

Foto: Thor Pleijel där inte annat anges. Jag förbehåller mig rättigheterna till materialet.

*   *   *

I use lekstugan.info as a channel to present what I’m doing as an instrument maker, musician and career counsellor.

I’m making two and three row nyckelharpa models. My father, who is also represented here, makes a four-row tenor nyckelharpa-model and guitars.

Rikspelmannen, Korrö 2015.When autumn came in the 18th and 19th century, folk-musicians had to continue making music and dance indoors. Where there was room available, people would gather to have ”lekstuga”, an evening of music and dance. People would arrive from neigbouring villages to take part.

The revivalist movement acted hard against the folk-music tradition in the latter part of the 19th century. Folk-music had always been regarded as something suspect and connected to unholy forces. It became harder and harder to arrange opportunities to dance and play together. In the 20th century new kinds of forums for folk-music came and the old concept of lekstuga was forgotten.

Photos and copyright by Thor Pleijel, when nothing else is stated.